Föreningens styrelse

Från att varit en kör med arbetsnamnen Projektkören.ax så infördes vi i föreningsregistret i april 2010 som Föreningen Ålands Projektkör r f.

Styrelsen består av följande personer:

Harriet Öfverström-Snickars, ordförande
Yngve Nordberg, vice ordförande
Sune Carlsson, kassör
Britt Lundberg, sekreterare
Per-Arne Sondell, medlem 
Agneta Sjöblom, suppleant

Körens mejladress är projektkoren@aland.net