Samarbetspartner

Ålands Projektkör har möjlighet att genomföra sina uppskattade kultur- och musikprojekt med hjälp av stöd från flera samarbetspartner. Utan deras bidrag vore det inte möjligt att förverkliga projekten helt enkelt. Så vi vill rikta ett speciellt och stort tack till dem alla, för att de tror på och stödjer Projektkören.

Tack för gott samarbete!